Coaching met betrekking tot authentiek functioneren

Veel mensen hebben geen idee wat het effect van hun gedrag is op anderen.

Men is zich vaak niet bewust van de eigen reactie op anderen.

Coaching geeft meer inzicht in het eigen doen en laten in relatie tot anderen.