Het begeleidingstraject begint met de aanmelding. Je kunt je telefonisch aanmelden of per e-mail. Telefonisch zal er kort worden ingegaan op je vraag. De vraag is op dat moment lang niet altijd even duidelijk, maar vaak is het wel mogelijk te bepalen of het maken van een afspraak voor een intake wenselijk is. Je krijgt per e-mail een vragenlijst opgestuurd voordat het 1e intake gesprek plaatsvindt.

De intake vraagt 1 à 2 gesprekken. We beginnen met een eerste kennismaking. In het eerste gesprek nemen we de vragenlijst door.                      

                                                   Er wordt dieper ingegaan op de hulpvraag, de aanleiding om te komen en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding. Soms is hiervoor een tweede intakegesprek nodig. Het kan helpen je levensverhaal te schrijven. Dat is niet verplicht, maar het opschrijven van je verhaal leidt vaak tot inzichten. Thema's in je leven worden op deze manier snel duidelijk.  Aan de hand van de bevindingen wordt in onderling overleg een begeleidingsplan gemaakt. Dit kan worden gezien als de beschrijving van het te bereiken doel en de weg ernaar toe.                     

De therapie start na het afsluiten van de intake. PraktijkPsyche verricht geen wonderen, de doelen zijn realistisch en haalbaar. Er wordt aandacht, warmte en veiligheid geboden.

Verbeeldingskracht is één van de belangrijke bronnen bij het verkennen van dat wat nog onbewust is. Daarom kan er naast het gesprek ook gebruik gemaakt worden van ondersteunende werkwijzen. Zoals schrijven, tekenen, rollenspel en meditatie.

De afronding bestaat uit een evaluatie van het afgelopen traject en van de samenwerking. We vertellen beiden wat van belang is geweest en nemen afscheid van elkaar.   

De begeleiding kan variëren van éénmaal per week tot éénmaal per maand. Als het einde van de begeleiding in zicht komt kan er voor  worden gekozen om geleidelijk aan meer tijd te nemen tussen de sessies. Of je kunt direkt te stoppen als je het doel hebt bereikt.  Alles is afhankelijk van wat jij vindt dat bij je past.